قوانین مدرسه ما

1. هر گاه معلم به داخل کلاس وارد می شود به احترام او بایستیم.

2. در موقع صحبت کردن معلم ساکت باشیم.

3. با بغل دستی خود حرف نزنیم. ( موقع درس )

4. خوراکی در کلاس نخوریم.

5. تلفن همراه در مدرسه نیاوریم.

6. موقع امتحان تقلب نکنیم.

7. وسط صحبت معلم نپریم.

8. خوب به درس گوش دهیم تا موقع امتحان کم نیاریم.

9. اگر سوالی باقی ماند پس از اتمام درس آن را از معلم بپرسید.

10. تکالیف را در خانه انجام دهیم.

/ 1 نظر / 8 بازدید
shakila

بسیار مزخرف حالمونو به هم زدین اینا چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اه اه [شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][شیطان][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]