نمونه سوالات متنوع اول دبیرستان

فرمت فایل ها در کنار نام درس نوشته شده است.
از http://2020olyaye.blogfa.com و azadeganbist.persianblog.ir


زبان انگلیسی 1.pdf    

سوال زبان کلاسهای اول-فرزانگان دیماه 91.doc

کلید ادبیات فارسی1.docx   

ادبیات فارسی 1.docx  

  کلید زبان کلاس اول-دیماه 91.doc

 پاسخنامه زبان کلاسهای اول-فرزانگان دیماه 91.doc   

اجتماعی1دباغ 001.jpg

اجتماعی1دباغ.jpg  
                  
  شیمی برای زندگی.pdf   

  زبان فارسی 1.pdf    

ریاضیات 1.pdf    
             
   عربی 1.pdf   
                                                           
    علوم زیستی.pdf  

     ریاضی 1.doc     

     دین و زندگی 1.pdf
    
      دین زندگی1هاشمی راد.jpg  

        عربی1سالک.jpg    

        عربی1سالک 001.jpg 
            
      فیزیک1فلاحی 001.jpg   

     فیزیک1فلاحی 002.jpg  

      عربی1سالک 002.jpg

      فیزیک1فلاحی.jpg        

      حیدریان ریاضی1.  

        دهقانی)علوم زیستی1.docx

        ادبیات (صغیر.docx    

          سوال ریاضی اول .docx  

         شیمی 1(مولازاده.docx

           نگارش1(خامه چی).doc  

         مطالعات.docx    

             مطالعات پاسخ فرزانگان.docx

/ 0 نظر / 31 بازدید