# نمونه_سوال

نمونه سوالات ریاضی 2

یاضیات دبیرستان - نمونه سوال ریاضی 2 گروه ریاضی دبیرستان فرهنگ - نمونه سوالات ریاضی2 ترم دوم    ریاضی 2.1   ریاضی 2.2   ریاضی 2.3   ریاضی 2.4   ریاضی 2.5   ریاضی 2.6   ریاضی 2.7   ریاضی 2.8   ریاضی 2.9   ریاضی 2.10
/ 0 نظر / 58 بازدید

نمونه سوال ریاضی 1 اول دبیرستان

  نمونه سوالات درس ریاضی ۱ – سال اول دبیرستان     محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی   محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی   محدوده سوالات: کل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

آزمون زبان انگلیسی دوم

  1.  ……………  there  four  boys  in  the  room ?    (  are  -  is  -  have  )   2.  .....................  a  blue  comb  under  the  table.                             (  It's  -  There's  -  These  are  ) 3.  There  is  a  bus  in  the  street.           ...............  bus  is  red.                  (  a  -  there  -  the  ) 4.   Are …………… ships white?               ( these – there – they ) 5.  There  …………  a  pen  and  five  pencils  on the  table.                      (  is  -  are  -  have  ) 6.  ……………  dress  is  brown.        (  she  -  her  -  Mina  ) 7.  ……………… have a spoon in my hand.    ( we – ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

بانک سوالات اول راهنمایی

سوال با جواب   نمونه سوالات امتحانی اول راهنمایی   1 و 2  و 3و4و5و6 قرآن 1 و 2  و 3و4و5و6 تعلیمات دینی 1 و 2  و 3و4و5و6 عربی 1 و 2  و 3و4و5 املاء فارسی 1 و 2  و 3و4 نگارش 1 و 3و4 تعلیمات اجتماعی 1 و 2  و 3و4و5و6 تاریخ 1 و 2  و 3و4و5و6 جغرافیا 1 و 2  و 3و4و5 زبان انگلیسی 1 و 2  و 3و4و5 ریاضیات 1 و 2  و 3و4و5و6 علوم تجربی و بهداشت 1 و 2  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

نمونه سوالهای 4 درس اول دینی سوم راهنمایی

گروه الف»»»                            به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید ارتباط مخصوصی که میان پدیده های جهان وجود دارد چه نام دارد؟(25/)                                  به سؤالهای زیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید