# نمونه_سوال

نمونه سوال قرآن سال دوم راهنمایی

بسم الله الرحمن الرحیم 1-با توجه به کلمات داده شده معنای کلمات زیر را بنویسید .                                                         ( می زنیم /   فرمانروایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

بانک سوالات اول راهنمایی

سوال با جواب   نمونه سوالات امتحانی اول راهنمایی   1 و 2  و 3و4و5و6 قرآن 1 و 2  و 3و4و5و6 تعلیمات دینی 1 و 2  و 3و4و5و6 عربی 1 و 2  و 3و4و5 املاء فارسی 1 و 2  و 3و4 نگارش 1 و 3و4 تعلیمات اجتماعی 1 و 2  و 3و4و5و6 تاریخ 1 و 2  و 3و4و5و6 جغرافیا 1 و 2  و 3و4و5 زبان انگلیسی 1 و 2  و 3و4و5 ریاضیات 1 و 2  و 3و4و5و6 علوم تجربی و بهداشت 1 و 2  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

بانک سوالات دوم راهنمایی

سوال با جواب   نمونه سوالات امتحانی دوم راهنمایی   1 و 2  و 3و4و5و6 قرآن 1 و 2  و 3و4و5و6 تعلیمات دینی 1 و 2  و 3و4و5 عربی 1 و 2  و 3و4و5و6 املاء فارسی 1 و 2  و 3و4 نگارش 1 و 2  و 3و4و5 تعلیمات اجتماعی 1 و 2  و 3و4و5و6 تاریخ 1 و 2  و 3و4و5و6 جغرافیا 1 و 2  و 3و4و5و6  زبان انگلیسی 1 و 2  و 3و4و5و6 ریاضیات 1 و 2  و 3و4و5 علوم تجربی و بهداشت 1 و 2  و 3و4و5 حرفه وفن منبع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

نمونه سوال فارسی سوم راهنمایی (سوالات تستی فارسی تیزهوشان سال های قبل)

5-گروه هم خانواده در کدام گزنیه نادرست است؟ 1-علوم-تعالیم-علم-معلّم 2-طالب-مطلب-طلبه-طلّاب 3-اوقاف-وقوف-توقّف-قافله-واقف 4-شاغل –شغل-اشتغال-مشغله-اشغال 6-واژه های مشخص شده در عبات چه نقشی دارند؟ عمر در پرستش خدای تعالی خرج کن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید