# ریاضی

نمونه سوالات امتحانی دوم راهنمایی (سری جدید)

  نمونه سوالات پیش نوبت دومکلاس دوم عـربــی حــرفـه جــغـرافــی   ریـاضـی زبــان عـلـوم ***************************** نمونه سوالات پیش نوبت دوم کلاس سوم عـربـی حــرفــه جـغرافــی تاریخ دفاعی زبــان عــلــوم با تشکر حسین رستمانی مدیر سایت
/ 0 نظر / 7 بازدید

تست های معادله دوم راهنمایی + جواب

  þ تست1 :  محیط مثلث ABC برابر 35cm است . طول ضلع AC کدام است؟ ب) 12 الف) 7 د) 16 ج) 14      þ تست2 :   در معادله  مقدار x برابر است با:  د) 2 ج) 12 ب) 10 الف)       þ تست3 :   جواب معادله  x + ۲) (x - ۲) - x۲ = ۲x ) کدام یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید