نمونه سوالات درس ریاضیات دوم دبیرستان (دوم متوسطه دوم)

 


در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات درس ریاضیات دوم دبیرستان (دوم متوسطه دوم) برای شما عزیزان در سطوح مختلف فراهم گردیده است.

از درس نیوز (azadeganbist.persianblog.ir)


آزمون آمار دبیرستان دکتر حسابی-آذر 92     آزمون هندسه دبیرستان دکتر حسابی-آبان92  آزمون ریاضی دبیرستان دکتر حسابی-آذر 92 آزمون هندسه دبیرستان دکتر حسابی-آذر 92 نمونه سوالات فصل1- هندسه1-دوم تجربی-باپاسخ نمونه سوالات ریاضی2-فصل2(تابع)-دوم تجربی-باپاسخ نمونه سوالات ریاضی2-فصل1(الگو و دنباله)-دوم تجربی-باپاسخ آزمون 2 (رشته های ریاضی- تجربی) دبیرستان دکتر حسابی-مهر 92  آزمون (رشته های ریاضی- تجربی) دبیرستان دکتر حسابی-مهر 92  آزمون هندسه(رشته های ریاضی- تجربی) دبیرستان دکتر حسابی-مهر 92  سوالات طبقه بندی شده ریاضی-الگو و دنباله  سوالات طبقه بندی شده فصل دوم -رابطه و تابع  آزمون آمار و مدلسازی (انسانی) با پاسخ سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم رشته تجربی استان اصفهان با پاسخ -اسفند92  سوالات طبقه بندی شده فصل سوم سوالات طبقه بندی شده فصل چهارم-لگاریتم  آزمون آمار نوبت اول- مجتمع آموزشی فجر استانبول  سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول استان اصفهان با پاسخ -آذر 92   سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم رشته ریاضی استان اصفهان با پاسخ -اسفند92 
آزمون ریاضی2 نوبت اول- مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان  آزمون دیفرانسیل نوبت اول- مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان  آزمون آمارومدل سازی نوبت اول - مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان  آزمون ریاضی2 نوبت اول -مجتمع آموزشی فجر استانبول   آزمون ریاضی2 نوبت اول- مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان ارمنستان آزمون ریاضی2 نوبت اول- مجتمع آموزشی امام خمینی ره بیشکک قرقیزستان  پیک یادآور شماره2 (کلیه دروس) آمار دیماه 92 ریاضی2 دیماه 92 هندسه آمار آمار و مدلسازی ریاضی هندسه ریاضی 2 - فنی آمار و مدلسازی آمار و مدلسازی-خرداد92  ریاضی 2-خرداد 92 آزمون ریاضی خرداد 89    

/ 0 نظر / 32 بازدید