چگونه لغت حفظ کنیم؟

 چگونه لغت ها حفظ کنیم ؟

اگر می خواهید لغت در ذهن شما به طور ابدی و دائمی باقی بماند و هرگز آن را فراموش نکنید. به نکات مهم و طلایی زیر توجه کنید.

۱- یادگیری زبان انگلیسی را با خواندن یک متن (ترجیحا یک داستان کوتاه) آغاز کنید.

وقتی یک پارگراف یا یک صفحه از داستان را مطالعه کردید، چند لحظه توقف نمایید. کتاب را موقتا ببندید.

سعی کنید ماجرای داستان را در ذهن خود مرور کرده و برای خود بازگویی کنید.

(کلمات را طوری که خود شنونده آن باشید بیان کنید. هر چند ناقص و اشتباه)

در این مرحله به دیکشنری انگلیسی – فارسی مراجعه نکنید.

همیشه یک دفترچه یادداشت و خودکار همراه خود داشته باشید.

سعی کنید لغاتی را که در متن دیده اید بنویسید (به متن مراجعه نکنید و از اینکه در نوشتن کلمات اشتباه املایی داشته باشید نگران نشوید.)

از ذهن خود خوب کار بکشید و کارخانه ذهنتشان را همیشه روشن نگه دارید.

سعی کنید از متن کتاب یک یا چند جمله بسازید( مجددا تاکید می کنم از اشتباهات خود هراس نداشته باشید و در مقابل وسوسه گشودن کتاب مقاومت کنید.

مراحلی که گفته شد لازمه تحکیم و ژرف نگری و عمق بخشی در آموزش زبان انگلیسی است.

در مواقعی که به کار دیگری مثل پیاده روی ، نشستن در اتوبوس و ترن، ایستادن در صف نانوایی و حتی تماشای تلویزیون مشغول هستید، موتورهای قدرتمند ذهن جستجوگر خود را از حالت Stand by خارج کنیدو کتاب داستان را درذهن و ضمیر ناخودآگاه خود باز کنید. سعی کنید داستان را دنبال کنید و همچون یک صیاد حریص و طمعکار تندتند لغات متن داستان را شکار کنید.

پرتال کنکور

 

/ 1 نظر / 11 بازدید