سئوالات امتحانی دی ماه ( نوبت اول ) سال های دبیرستان

دانلود سئوالات امتحانی دی ماه 90 نوبت اول
 
سئوالات امتحانات دیماه 1390 به ترتیب برنامه امتحانی
دانلود سئوال
دین و زندگی 1
 
دین و زندگی 2
دین و زندگی 3
 
ادبیات فارسی1
 
زبان فارسی2
 
ادبیات فارسی3
 
زبان انگلیسی1
 
آمار دوم ریاضی
 
زیست1 دوم تجربی
 
زبان انگلیسی3
 
مطالعات
 
هندسه1 دوم ریاضی
 
هندسه1 دوم تجربی
 
زیست شناسی2 سوم تجربی
 
عربی 1
 
ریاضی 2 دوم ریاضی
 
فیزیک 3
 
حسابان
 
ریاضی3
 
فیزیک 1
 
عربی2
 
شیمی3
 
شیمی 2
 
 
 
فیزیک 3 ریاضی
 
 
فیزیک 3 تجربی
 
ریاضی1
 
ادبیات فارسی2
 
عربی3
 
شیمی1
 
فیزیک 2
 
 
 
فیزیک 2
 
زبان فارسی3
 
زبان فارسی1
 
زبان انگلیسی2
 
تاریخ معاصر
 
علوم زیست و بهداشت
 
جغرافی
 
جبر و احتمال
 
آمار سوم تجربی
   
 
زمین شناسی
 
 

دانلود


/ 0 نظر / 36 بازدید