درس آزاد را چگونه بنویسیم؟

نکته هایی چند در باب درس آزاد
خدمتتان ارایه می گردد .

 

دانش آموز درس آزاد را می تواند :
- هر گونه
بنویسد : 1- طنز 2- جدی 3 – شعر - هرچه بنویسند
- هراندازه بنویسند
اهداف
درس آزاد :
1- جبران کمبود های کتاب
2- مشارکت دانش آموزان در کتاب
3-
مشارکت عناصری چند گانه ( معلم – دانش آموز – خانواده )
4- طرح مسایل منطقه ای
در کتاب
5- ...

چگونه درس آزاد را تولید کنیم ؟

1- هر دانش آموز
به طور مستقل عمل کند .( ارزشیابی نهایی رانمی توانیم داشته باشیم – ارزشیابی فردی
)
2- گروهی: می توانند گروهی بنویسند یا روی یک متن توافق کنند یا از بند های
مختلف همدیگر استفاده کنند یا می توانند گفتگو کنند و سپس با هم بنویسند .
3- هم
فردی ،هم گروهی و هم به طور کلاسی گفتگو کرده وسرانجام یک متن با استفاده از همه ی
انشا ها نوشته شود .

خود ارزیابی

دانش آموز را هدایت کنیم تا سوالات
مثل درس های قبل باشد ولی اگر هم گرا و واگرا هم نوشتند مهم نیست .

نکته های
اول و دوم

1- از دانش آموز می خواهیم تا در متن درس خود(آزاد) یکی از دانش
های زبانی را که خوانده است ، انتخاب کرده و برای نکته اول بنویسد .
2- برای
نوشتن نکته دوم ، از دانش آموز می خواهیم اول نکته مورد نظر خود را تعیین کرده
وهنگام نوشتن متن درس آن را در متن جا دهد( مثلا تشبیه).
3- وقتی متن کلاسی باشد
می توانیم در نوشتن دانش زبانی مداخله کنیم.
4- اگر شعر بود می توانیم از مسایل
مربوط به شعر استفاده کنیم .
5- در بخش نوشتن حتما به دانش آموزان کمک شود.

/ 4 نظر / 120 بازدید
یکی

شما کتابای وزارتی رو کار میکنید؟[سوال]فقط؟.....

عالی است

يه بنده خدا

اگر ميگفتيد چي بنويسيم عالي بود[راک]

يه بنده خدا

بدك نبود[لبخند]