نمونه سوال جغرافیا دوم راهنمایی

سوالات نقطه چینی (جا خالی)

26. اقتصادودرآمد آفریقا بیشتر برپایه ی .......و.......قرار دارد.
27.خط استوا دارای آب و هوای ........است.
28.قاره ی آفریقا از نظر جمعیت ........قاره ی جهان به شمار می رود.
29.آفریقا از طریق ........ازاروپا وازطریق........ازآسیا جدا شده است.                      
30. قاره ی آسیا از نظر معا دن و منا بع زیر زمینی به ویژه ......،......و......بسیا ر غنی است.


سوالات تشریحی
1.آسیا از نظر ناهمواری به چند قسمت تقسیم شده است ؟
2.نام سه مجمع الجزایر آتش فشانی در آسیا را بنویسید ؟
3.دلتا چیست و چگونه به وجود می آید وچرا جای مناسبی برای کشاورزی است ؟
4.ویژگی های آب و هوای قاره ای یا بری چگونه است؟
5.چگونگی باد های موسمی را شرح دهید ؟
6.سرزمین های آسیای خشک را نام ببرید ؟
7.اثرات مثبتبادهای موسمی را بازگو کنید ؟
8.پوشش گیاهی توندرا و تایگا را به ترتیب شرح دهید ؟
9.چرادر برخی از نواحی آسیا تراکم جمعیت کم است ؟
10.کشور های پر جمعیت قاره ی آسیا باچه مشکلاتی مواجه اند ؟
11.مردم آسیا ازچه نژادی هستند و دورگه ها چه گونه به وجود  آمده است ؟
12.چرا تعداد شهر های پر جمعیت در آسیا روز به روز افزایش می یابد ؟
13.گسل چیست ؟و رودهای مهم در آفریقا چیست ؟
14.آفریقای سبز را شرح دهید؟
15.در گذشته چه عواملی باعث جلوگیری ازگسترشجمعیت در آفریقا شده است ؟

منبع :http://tohedschool.persianblog.ir/post/5

/ 5 نظر / 8 بازدید
امیر حاجیان

تبدیل وبلاگ به وب سایت تنها با 35000 تومان جهت ارتباط با ما و سفارش به آدرس زیر بروید و فرم را پر نمایید http://www.ranginweb.com/other/contact-us.html رنگین وب www.ranginweb.com

خیلی بیشعوری

دیوونه

سارا

kash javab dasht

سارا

kash javab dasht