نمونه سوالات فیزیک تیز هوشان دوم دبیرستان

 

سوالات فیزیک استعدادهای درخشان(تیزهوشان) تمرین شماره 25 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث گرما  تمرین شماره 26 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث گرما تمرین شماره 23 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث گرما  تمرین شماره 24 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث گرما  تمرین شماره 21 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث فشار  تمرین شماره 22 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث گرما  تمرین شماره 19 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث فشار  تمرین شماره 20 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث فشار  تمرین شماره 17 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث فشار تمرین شماره 18 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث فشار  تمرین شماره 15 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث انرژی  تمرین شماره 16 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث انرژی  تمرین شماره 13 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث انرژی  تمرین شماره 14 دبیرستان علامه حلی با پاسخ-مبحث انرژی  آزمون استعدادهای درخشان با پاسخ چند مثال حل شده فیزیک دبیرستان علامه حلی 

/ 0 نظر / 26 بازدید