ترین های شیمی

ز مهمترین واکنشهای جابجایی دوگانه : واکنشهای رسوبی که در آنها مخلوط کردن محلول دو نمک به تشکیل نمک نامحلول می انجامد . 

مهمترین کود شیمیایی نیتروژن دار در جهان
 : آمونیم نیترات ( NH4NO3 )
 

مهمترین حلال صنعتی پس از آب
 : اتانول
 

رایج ترین روش بیان غلظت
 : غلظت مولار ( مولاریته )

ساده ترین کربوکسیلیک اسید
 : متانوئیک اسید ( HCOOH )
 

آشناترین کربوکسیلیک اسید 
: اتانوئیک اسید ( CH3COOH )

یکی از مهمترین مشتقات کربوکسیلیک اسیدها
 : استر ها
 

ساده ترین آمینواسیدها
 : گلی سین ( آمینو اتانوئیک اسید)

یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشهای حفاظت فلزها
 : حفاظت کاتدی
 

یکی از ارزشمندترین و پرکاربردترین فلزها
 : آلومینیم
 

انجام شدنی ترین واکنشها
 : واکنشهایی که در فراورده هایشان اتمها به هشت تایی پایدار رسیده اند .

نزدیکترین لایه الکترونی به هسته = نخستین سطح انرژی
 : سطح انرژی K
 

تازه ترین مدل اتمی : مدل کوانتومی که بر پایه رفتار دوگانه الکترون و با تاکید بر رفتار موجی الکترون استوار است .

 

خط طیفی با کمترین طول موج ( بیشترین انرژی ) در طیف خطی اتم هیدروژن : خط بنفش با طول موج 410 نانومتر که مربوط به سقوط الکترون از n=6 ----> 2 است .

مهمترین نکته در جدول تناوبی
 : تشابه آرایش الکترونی عنصرهای یک خانواده در بسیاری گروه های جدول

سبکترین ذره زیر اتمی
 : الکترون

واکنش پذیرترین فلزها
 : فلزهای قلیایی
 

واکنش پذیرترین نافلزها
 : هالوژنها
 

سبکترین فلز
 : لیتیم
 

مشهورترین فلز قلیایی خاکی
 : کلسیم
 

مشهورترین اکتنید
 : اورانیم
 

فراوانترین عنصرهای موجود در پوسته زمین
 : سیلیسیم و اکسیژن

فراوانترین عنصر جهان : هیدروژن

فراوانترین ترکیب هیدروژن : آب 

سبکترین عنصر
 : هیدروژن

 

کمترین الکترونگاتیوی سزیم 

بیشترین الکترونگاتیوی
 : فلوئور
 

کمترین انرژی نخسیین یونش
 : سزیم
 

بیشترین انرژی نخستین یونش
 : هلیم
 


ساده ترین ترکیبهای آلی : هیدروکربنها 

ساده ترین هیدروکربنها
 : الکانها
 

اوربیتال با کمترین انرژی در هر تراز انرژی
 : اوربیتال کروی S


  • سبک ترین ماده ­ی جامد

سبک ترین ماده­ی جامد، آئروژلی است با چگالی 1/9 میلی گرم بر سانتی متر مکعب که توسط لارنس لیورمور از آزمایشگاه ملی آمریکا ساخته شده است. این ترکیبات گاز های جامدی هستند که کمترین میزان ضریب شکست و بالاترین درجه­ی عایق بندی را در بین مواد جامد دارند.

  • تیره ترین ماده ی ساخته ی بشر

این ماده که پوششی سیاه و آلیاژی ساخته شده از فسفر-نیکل است اولین بار در سال 1980 توسط پژوهشگران آمریکا و هند ساخته شد. این ماده فقط 16/0 درصد از نور مرئی را بازتابش می دهد که 25 بار کمتر از رنگ های سیاه نقاشی می باشد.

  • پایین ترین دمای تولید شده

دانشمندان ماسوچوست انستیتوی فناوری کمبریج در آمریکا در سپتامبر 2003 اعلام کردند که توانسته اند به دمای 450 پیکو کلوین (بالای صفر مطلق) برسند. (k0000000045/0 (

  • کمیاب ترین عنصر روی زمین

فقط حدود 25 گرم از عنصر استاتین به طور طبیعی در پوسته ی زمین موجود است.

  • فراوان ترین عنصر ها

هیدروژن فراوان ترین عنصردر جهان هستی با بیش از 90 درصد و فراوان ترین در منظومه ی شمسی با 68/70 درصد و آهن فراوان ترین عنصر کره ی زمین با 36 درصد جرمی ، اکسیژن فراوان ترین عنصر پوسته ی زمین و  نیتروژن فراوان  ترین عنصر هوا کره می باشند.

  • بالاترین و پایین ترین نقطه ی ذوب و جوش در بین عنصر ها

تنگستن با دمای ذوب 3414 و دمای جوش 5847 درجه­ی سانتی گراد بالاترین و هلیم با دمای ذوب 375/272- و نقطه ی جوش 928/268- درجه ی سانتی گراد کمترین نقطه ی ذوب و جوش را در بین عنصر ها دارا می باشند.


/ 0 نظر / 26 بازدید