خطای دید

- اگه حرکت نقطه متحرک رو تعقیب کنید فقط رنگ صورتی رو میبینی!!!

 


۲- حالا  به علامت + که  وسط دایره ست خیره شوید . نقطه متحرک بعد از چند لحظه سبز میشه!!


۳- حالا زمان بیشتری به علامت + خیره بشید پبعد چند لحظه نقاط صورتی آهسته آهسته محو میشن!!!!!!

/ 0 نظر / 55 بازدید