بانک نمونه سوالات ریاضی 2

طراح: جناب آقای هادی شهیدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۵ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای رضا علیزاده

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دلفان

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم لیلا محمد نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیر استان اردبیل

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حجت الله رجبی

دبیر ریاضی دبیرستان های خدابنده زنجان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح:جناب آقای مسعود قربانی

دبیر ریاضی دبیرستان های بندر دیر

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی  محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مهدی رضایی کهخا

دبیر ریاضی دبیرستان های تربت حیدریه

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: کل کتاب (شهریور ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: کل کتاب لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: کل کتاب لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: فصل های اول و دوم لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: فصل اول لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: فصل های اول و دوم لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای مجتبی صابری

دبیر ریاضی دبیرستان های سمیرم

محدوده سوالات: کل کتاب (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: کل کتاب (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم خدیجه سورانی

دبیر ریاضی دبیرستان های سمیرم

محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: نوبت اول (دیماه ۱۳۹۰) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سعید اقدم

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان اهر

محدوده سوالات: نوبت اول (خرداد ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای عادل نقدی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۷ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای علیرضا فیضیان

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۱ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

طراح: جناب آقای مصطفی نجفی

دبیر ریاضی دبیرستان های رودان هرمزگان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

طراح: جناب آقای میرلطیفی

دبیر ریاضی دبیرستان های آق قلا استان گلستان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

طراح: جناب آقای اسماعیل بلوچی

دبیر ریاضی دبیرستان های نیکشهر و هیچان

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲)

لینک دانلود

لینک کمکی

طراح: سرکار خانم فاطمه معتمد

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۹ تهران

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

طراح: جناب آقای محمد رضا جوکار

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه سعداباد بوشهر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

طراح: سرکار خانم لیلا محمد نژاد

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان نیر استان اردبیل

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۱)

لینک دانلود

لینک کمکی

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۱) (با پاسخنامه)

لینک دانلود

لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسن کلهر

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای سعید ابوطالبی

دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه فارسان استان چهارمحال و بختیاری

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای حسین قره داغی

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۲ زنجان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۲) با پاسخنامه لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای علی نصیری

دبیر ریاضی دبیرستان های ناحیه ۱ قزوین

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: سرکار خانم زینب موسوی

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان گرمسار

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۱) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

طراح: جناب آقای مهدی قدیری

دبیر ریاضی دبیرستان کمال فولادشهر اصفهان

محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۳) دانلود نمونه سوال

طراح: جناب آقای عباس کامیاب

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عسلویه

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲)  لینک دانلود لینک کمکی

  طراح: جناب آقای حسین شجاعی وند

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان عجب شیر

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۱)  لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: فصل اول لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: کل کتاب (خرداد ماه) لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: فصل ۱ و ۲ و ۳ لینک دانلود لینک کمکی محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲) لینک دانلود لینک کمکی

 طراح: جناب آقای یاسین سپهر

دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان سراب

محدوده سوالات: نوبت اول (دی ماه ۱۳۹۲)  لینک دانلود  لینک کمکی

  

/ 0 نظر / 41 بازدید