نمونه سوالات دروس دین و زندگی و عربی اول دبیرستان (اول متوسطه دوم)


در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس دین و زندگی و عربی اول دبیرستان (اول متوسطه دوم) برای شما عزیزان در سطوح مختلف فراهم گردیده است.


تعلیمــــــات دینی نمونه سوالات حل شده درس 12 سؤالات درس به درس-سال تحصیلی 93-94  نمونه سوالات نوبت اول دروس 8-1 نمونه سوالات حل شده درس 9  نمونه سوالات حل شده درس 10 نمونه سوالات حل شده درس 11 نمونه سوال درس 6  باپاسخ نمونه سوال درس 8 باپاسخ سؤالات کتاب دین و زندگی  93-94  سؤالات متن درس اول چاپ92 با پاسخ دبیرستان شهرستان شادگان سؤالات متن درس دوم چاپ 93 دبیرستان شهرستان شادگان  سؤالات متن درس چهارم با پاسخ دبیرستان شهرستان شادگان  نمونه سوال درس3- باپاسخ نمونه سوال درس4-باپاسخ نمونه سوال درس5- باپاسخ آزمون تستی آبان 92 دین و زندگی نمونه سوال درس1-باپاسخ نمونه سوال درس2-باپاسخ سؤالات تشریحی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی-دیماه 92 دینی 1- خرداد90 دینی 1- خرداد91 دینی 1- خرداد89

عربـــــی آزمون نوبت اول دبیرستان دانشور با پاسخ -دی93     آزمون درس 7-استان اصفهان  آزمون درس 8-استان اصفهان  آزمون درس 9-استان اصفهان  آزمون درس 4 -استان اصفهان  آزمون درس 5 -استان اصفهان  آزمون درس 6-استان اصفهان  نمونه سوالات حل شده درس 10 آزمون باب های ثلاثی مزید 1-استان اصفهان  آزمون باب های ثلاثی مزید 2-استان اصفهان  نمونه سوالات حل شده درس 7  نمونه سوالات حل شده درس 8 نمونه سوالات حل شده درس 9 نمونه سوال درس 6 باپاسخ آزمون عربی-سال92 آزمون دروس اول و دوم آزمون دروس 1و2  آزمون تشخیصی عربی نمونه سوال درس 5 باپاسخ آزمون دبیرستان دکتر حسابی-آبان 92  آزمون دبیرستان دکتر حسابی -آذر 92 آزمون دبیرستان دکتر حسابی -آذر 92 (شماره 2) نمونه سوالات درس2 -باپاسخ نمونه سوالات درس3-باپاسخ نمونه سوالات درس4 -باپاسخ عربی 1- خرداد90 آزمون دبیرستان دکتر حسابی-مهر 92  نمونه سوالات درس1-باپاسخ عربی 1-خرداد 92 آزمون عربی با پاسخ عربی- خرداد89

/ 0 نظر / 40 بازدید