نمونه سوالات درس زیست شناسی دوم دبیرستان (دوم متوسطه دوم)


در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات درس زیست شناسی دوم دبیرستان (دوم متوسطه دوم) برای شما عزیزان در سطوح مختلف فراهم گردیده است.نمونه سوال فصل3-دوم تجربی- باپاسخ آزمون دبیرستان دکتر حسابی-آبان92  آزمون دوم تجربی دبیرستان دکتر حسابی-آذر 92 آزمون زیست تجربی دبیرستان دکتر حسابی-مهر 92  نمونه سوال فصل1-دوم تجربی-باپاسخ نمونه سوال فصل2-دوم تجربی-باپاسخ آزمون تستی فصل 5 (شماره 2)  آزمون تستی فصل 6 (شماره 1)  آزمون تستی فصل 6 (شماره 2)  آزمون دیماه 90  آزمون تستی 1 تا 4  آزمون تستی فصل 5 (شماره 1)  آزمون تشریحی فصل 1 و 2  آزمون تستی فصل 1 و 2 (شماره 1)  آزمون تستی فصل 1 و 2 (شماره 2)  آزمون زیست و آزمایشگاه  آزمون زیست شناسی 1  آزمون پایانی اول  سوالات تشریحی فصل اول سوالات تشریحی فصل دوم
سوالات تشریحی فصل سوم
سوالات تشریحی فصل چهارم
سوالات تشریحی فصل پنجم
سوالات تشریحی فصل ششم
سوالات تشریحی فصل هفتم
سوالات تشریحی فصل هشتم 
نمونه سوالات تشریحی کلیه فصول نمونه سوالات تشریحی کلیه فصول نمونه سوالات تستی فصل اول نمونه سوالات تستی فصل دوم نمونه سوالات تستی فصل سوم نمونه سوالات تستی فصل چهارم نمونه سوالات تستی فصل پنجم نمونه سوالات تستی فصل ششم نمونه سوالات تستی فصل هفتم نمونه سوالات تستی فصل هشتم

/ 0 نظر / 40 بازدید