درباره هندسه اقلیدسی بیشتر بدانیم ...

 این وضع را افتضاح هندسه  نامید. ریاضیدانان رفته رفته نا امید می شدند.

ژان لروند دالامبر  ریاضی دان فرانسوی (۱۷۸۳-۱۷۱۷)


تلاشهای  بسیاری که از سوی دانشمندان جهان برای اثبات اصل پنجم و ارائه صورتهای مختلفی از آن  صورت گرفت، باعث ایجاد و بسط هندسه های نااقلیدسی گردید.

یانوش  بولیائی  یکی از ریاضیدانان جوانی بود که در این راه تلاش می کرد. پدر وی نیز ریاضیدانی بود  که سالها در این مسیر تلاش کرده بود و طی نامه ای به پسرش نوشت: «تو  دیگر نباید برای گام نهادن در راه توازیها تلاش کنی، من پیچ و خم این راه را از اول  تا آخر می شناسم. این شب بی پایان همه روشنایی و شادمانی زندگی مرا به کام نابودی  فرو برده است. التماس می کنم دانش موازیها را رها کنی».

کارل فریدریش  گائوس ریاضیدان نابغه آلمانی (۱۸۵۵-۱۷۷۷)

ولی  یانوش جوان از اخطار پدر نهراسید، زیرا که اندیشه کاملاً تازه ای را در سر می  پروراند. او فرض کرد نقیض اصل توازی اقلیدس حکم بی معنی ای نیست (یعنی با معناست).  وی در سال 1823 پدرش را محرمانه در جریان کشف خود قرار داد و در سال 1831 اکتشافات  خود را به صورت ضمیمه  ۲۶  صفحه ای در کتاب تنتامن Tentamenپدرش  منتشر کرد و نسخه ای از آن را برای فرستاد. بعد معلوم شد که  گائوس خود مستقلاً آن را کشف کرده است. بعدها مشخص شد که لباچفسکی در سال 1829  کشفیات خود را درباره هندسه نااقلیدسی در بولتن کازان، دو سال قبل از  بولیائی منتشر کرده است. و بدین ترتیب کشف هندسه های نااقلیدسی به نام بویوئی و  لباچفسکی ثبت گردید.
 

/ 1 نظر / 28 بازدید
آمد

خیلی خیلی جالب بود برام .مرسی از بیان این مطلب