عکس های برتر جشنواره فیزیک

  

مرضیه مختاریان ( سمنان ، استان سمنان)

 

مرضیه مختاریان ( سمنان ، استان سمنان)

 

رتبه دوم حسن اتحاد مهرآباد استان آذربایجان شرقی

تعادل سکه ها و گشتاور نیروهای وزن

 

حسن اتحاد مهراباد ( عجب شیر ، استان آذربایجان شرقی )

نمای دیگر از سکه ها

حسن اتحاد مهراباد ( عجب شیر ، استان آذربایجان شرقی ) نمای دیگری از عکس

 

 

 

رتبه سوم نرجس منوچهری - استان فارس

جاذبه الکتریکی بین مولکولهای قطبی آب و شانه پلاستیکی باردار

 

/ 0 نظر / 10 بازدید