فیلم واکنش سدیم و پتاسیم با آب !

قابل توجه دانش آموزان دوره ی راهنمایی !! آیا دبیر علومتان فلز سدیم رامعرفی کرده است؟ آیاواکنش آن را با آب دیده اید؟ سدیم وعنصرهای هم خانواده اش (لیتیم،پتاسیم،روبیدیم،سزیم وفرانسیم) به فلزات قلیایی معروفند وهمگی درستون اول جدول تناوبی قرار گرفته اند.هرچه از بالا به پایین می آییم (از لیتیم به سمت فرانسیم) واکنش پذیری آنها زیادترمی شود. فلز سدیم به دلیل معروفیت وفراوانی آن نسبت به بقیه،درآزمایشگاه مدارس موجوداست. سدیم را بدلیل واکنش پذیری آن بااکسیژن،درزیرنفت نگهداری می کنند.اگرتکه ای از سدیم رادرآب بیاندازیم شروع به چرخیدن می کند واگر مقدارآن زیاد باشد،آتش گرفته ویا منفجرمی شود!


453534

  بدلیل وجود نداشتن سایر فلزات قلیایی درآزمایشگاه،فیلم آن تهیه شده است و می توانید دانلود ومشاهده کنید.
دراین فیلم ،واکنش پذیری فلزات قلیایی با آب رامشاهده می کنید... درآخر فلز سزیم حتی ظرف آب را منفجر می کند!

"حجم فیلم 1.82 مگابایت است ،پس از دانلود فیلم را از فایل فشرده استخراج کنید و فیلم را مشاهده کنید"

/ 0 نظر / 11 بازدید