درس سوم تاریخ سال سوم راهنمایی ( افشاریه و زندیه )

 

 

پس از قتل
نادر، سپاه بزرگ او از هم پاشیده و هر سردار که حاکم یک ناحیه بود به محل حکومت خود
بازگشت و ادعای استقلال کرد. در این احوال کریم خان توانست
بر دیگر مدعیان سلطنت پیروز شود و با سرکوبی آنها خود در شیراز سلسله ی زیدیه را
تأسیس کند و خود را وکیل الرعایا
یعنی نماینده و وکیل مردم نامید. تلاش اصلی او حفظ کشور و
جلوگیری از شورشهای داخلی بود و فتح بصره تنها جنگ خارجی زمان او با عثمانی ها بود.
آخرین فردی که از زندها به سلطنت رسید لطفعلی خان جوان بود که با اقدامات خود بار
دیگر حکومت زندیه را سر و سامان داد. ولی آقا محمد خان قاجار پسر رئیس ایل قاجار که
توسط کریم خان سالها در شیراز گروگان و زندانی بود توانست با مطیع کردن برادرانش در
گرگان تمام مازندران و تهران و اطراف آن را به تصرف خود در آورد و با فریفتن حاج
ابراهیم خان کلانتر، صدر اعظم خان زند توسط او شیراز را تصرف کند و در تعقیب لطفعلی
خان زند او را در قلعه ی بم دستگیر کرد و کمی بعد پس از نابینا کردن او را کشت و
سلسله زندیه پایان پذیرفت. 

 

 

گوشه ای از
مسجد وکیل

 

کریم خان در
شیراز بناهای مهمی ساخت، روابط خوبی با مردم داشت، او چندان به تشریفات درباری
علاقه نداشت و به پاس اقدام نادر خراسان را همچنان در دست شاهرخ نابینا باقی گذاشت
و در دوره ی زندیه مانند دوره ی افشاریه هیچ تحول خاصی در فرهنگ و تمدن ایران صورت
نگرفت زیرا قدرت خاندان زند هیچگاه بطور کامل بر ایران برقرار نشد و بیشتر در جنوب
ایران توفیق داشتند و در هر گوشه ی کشور رؤسای ایلات و حکام به میل خود حکومت می
کردند.

 

 

 

وقایع تاریخ ایران
در دوره ی افشاریه

 

وقایع تاریخ ایران در دوره ی
زندیه

 

 

 

 

هنگامی که
شاهرخ نابینا در مشهد به سلطنت رسید، در هر گوشه از کشور یکی از سرداران نادر به
قدرت رسیده بودند، آنان برای کسب قدرت و قلمرو بیشتر، مدام با یکدیگر مشغول جنگ
بودند اما در اصفهان سه تن از سرداران نادر بنام ابو الفتح خان، علیمردان خان، کریم
خان زند با هم متحد شده بودند تا یکی از بازماندگان صفویان بنام شاه اسماعیل سوم یا
میرزا ابوتراب نوه ی دختری شاه سلطان حسین  را به سلطنت برسانند و قدرت را میان خود
تقسیم کنند. اتحاد این سه طولانی نشد زیرا ابوالفتح خان بدست علیمردان خان کشته شد
و در نتیجه کریم خان به جنگ علیمردان خان رفت و او را شکست داد. بدین ترتیب تنها
سردار قدرتمند کریم خان زند بود. در این هنگام شاه اسماعیل سوم به محمد حسن خان
رئیس ایل قاچار پناه برد و این امر موجب جنگ میان کریم خان با وی شد کریم خان و
محمد حسن خان مدت ها با یکدیگر جنگیدند و سرانجام با شکست خوردن محمد حسن خان و قتل
او بدست یکی از افراد ایل قاجار، کریم خان با از بین بردن تمام مخالفان خود به
شیراز آمد (1173 هـ.ق) و با نام وکیل الرعایا سلسله زندیه را تأسیس کرد و بیست سال
حکومت نمود و تنها جنگ زمان فتح او فتح بصره بود علت لشکرکشی و فتح بصره این
بود که والی بغداد با ایرانیان و
زائران ایرانی بدرفتاری و متعرض مرزهای ایران می شد. کریم خان از سلطان عثمانی
خواست تا او را از ارتکاب به این اعمال باز دارد اما چون سلطان عثمانی اقدامی در
این باره بعمل نیاورد کریم خان توسط برادرش صادق خان بصره را فتح کرد. علت دیگر فتح
بصره رقابت تجاری این بندر با بندر بوشهر بود. زیرا عثمانی ها توانسته بودند با کمک
تجار اروپایی تجارت بصره را رونق بخشند و تجارت بوشهر را از رونق بیندازند پس از
فتح بصره بار دیگر تجارت بوشهر فعال گردید.

 

 

بازار وکیل در
شیراز از بناهای دوره ی زندیه

 

 

کریم خان زند
(وکیل الرعایا)

/ 7 نظر / 10 بازدید
فاطمه

به هيچ درديم نخورد اصلا هيچ كدوم با رايانم سازگاري نداره ديگه اعصاب ندارم اهههههههههههههههههههههههههههههههههه[منتظر][منتظر][شرمنده][شرمنده][شرمنده][بازنده][نگران][نگران]

فاطمه

بااين كامپيوتر غراضه اي كه ماداريم بهتره بريم بميريم ايت همه دانلود ميكنيم اخرشم هيچي به هيچي اينقدر بدم مياد از تحقققققققققققققققيق[ماچ][زبان]

فاطمه

من كلي نظر دادم منظورم يه چيز ديگه بودومطلب هاي ديگه [تایید]

عمو جون

مطالبه باحالیه

الهه

سلاااااااااااااااام آقای رستمانی ولاگ قبلیتون بهتر بود

الهه

[شرمنده][شرمنده][شرمنده][شرمنده]

ریبا

زیبا بود مثل اسمم