نمونه سوالات شیمی سال اول دوم و سوم دبیرستان

سوالات امتحان نهایی شیمی 3 و پاسخنامه خرداد 88 توضیح: سوالات امتحان نهایی شیمی 3 و پاسخنامه خرداد 88

 

 

توضیح: نمونه سوالات امتحانی شیمی 1 دبیرستان

 

 

توضیح:  سوالات امتحان نهایی شیمی 3 شهریور 87 و پاسخنامه

 

 

توضیح:  سوالات امتحان نهایی شیمی 3 دی ماه 86 و پاسخنامه

 

 

توضیح:  سوالات امتحان نهایی شیمی 3 خرداد87 

 

 

توضیح: پلسخ سوالات شیمی3 امتحان نهایی خرداد 87

 

 

توضیح:  نمونه سوال فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی

 

 

توضیح: نمونه سوال فصل1 شیمی2

 

 

توضیح: تستهای شیمی کنکور سراسری 1386 رشته تجربی

 

 

توضیح: تستهای شیمی کنکورسراسری 1386 رشته ریاضی

                                  

                                                      

 

توضیح: نمونه سوالات تستی فصل دوم شیمی 3 

 

 

توضیح:  سوالات چهار جوابی فصل دوم شیمی 3 

 

 

توضیح:  نمونه سوالات تشریحی و تستی فصل 3 شیمی 3 

 

 

توضیح:  نمونه سوالات تستی شیمی 2 

 

 

توضیح:  نمونه سوالات امتحانی شیمی 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید