درس نیوز
جواب فعالیت ها،جواب تمرین ها،نمونه سوال،شرح آزمایش ،بازی و نرم افزار و امکانات دیگر ...
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین رستمانی - ۱۳٩۱/۱۱/٤

نکات املا :

1-      هنگام نوشتن املا ، به انتخاب قلم و کاغذ مناسب ، فاصله ی چشم با کاغذ ، درست نوشتن و شیوه ی صحیح به دست گرفتن قلم ، توجه شود .

2-      باید توجه داشته باشیم ، در نوشتن املا ، صدا و حروف پایانی کلمات به ویژه افعال را حذف نکنیم مانند نوشتن « آن ها رفتن » به جای « آن ها رفتند » .

3-      در املای کلمات مرکب ، نوشتن ر دو شکل ( جدا نویسی و سر هم نویسی ) درست است . مانند : خوش حال / خوشحال ، کتاب خانه / کتابخانه

4-      پس از تصحیح املا ، در نوشتن شکل صحیح غلط های املایی ، بهتر است آن ها را در جمله به کار ببریم .

5-      هر گاه واژه هایی به کاماتی هم چون عیسی ... افزوده شوند ، شکل املایی این گونه کلمه ها با الف نوشته می شود ؛ مانند عیسای مسیح

6-      در نوشتن واژه های عربی مانند انشاء ، املاء ، اجراء و ... بهتر است همزه ی پایانی حذف و به شکل انشا ، املا و اجرا نوشته شود .

7-      تلفّظ برخی از حروف پر کاربرد با شکل نوشتاری آن ها متفاوت است . ناگزیر باید تصویر املای صحیح این کلمات را به ذهن بسپاریم ؛ مانند : بالاخره ، بالعکس ،بالفعل و بالاجبار .

8-      برخی از غلط های املایی و شکل درست آن ها را در نمودار زیر می بینیم :

نادرست

درست

ازدهام

ازدحام

وهله

وحله

ترجیه

ترجیح

موجّح

موجّه

راجبِ / راجِ به

راجع به

سپاس گذار

سپاس گزار

 

9-      تشخیص شکل املایی درست « کلمات هم آوا » به کمک معنا و کاربرد آن ها در جمله ، امکان پذیر است . به معنا و املای صحیح واژه های زیر توجه کنید :

امل : آرزو

عمل : کار

عمارت : آباد کردن

امارت : فرمانروایی

منصوب : گمارده شده

منسوب : نسبت داده شده

مسطور : نوشته شده

مستور : پوشیده شده

سفیر : فرستاده

صفیر : صدا و صوت

 

10-   « گذار » در کلماتی مانند بنیان گذاری ، قانون گذاری و قیمت گذاری به معنای قرار دادن ، وضع کردن و تعیین کردن است . امّا « گزار » در کلماتی مانند نمازگزار ، خدمت گزار و سپاس گزار به معنای به جا آوردن و ادا کردن است . هنگام نوشتن املای درست این کلمات باید توجّه داشته باشیم .


منبع :http://farsi-3r.blogfa.com
حسین رستمانی
سلام ؛ حسین رستمانی هستم مدیر و نویسنده این وبلاگ . امیدوارم مطالب مورد استفاده تان قرار گرفته باشد و ما را با نظرات خود دلگرم کنید.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
نظرسنجی‌ها و کدهای اضافی :