درس نیوز
جواب فعالیت ها،جواب تمرین ها،نمونه سوال،شرح آزمایش ،بازی و نرم افزار و امکانات دیگر ...
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین رستمانی - ۱۳٩۱/۱٠/۳٠

به نام خدا

نمونه سوالات درس جغرافیا دوم راهنمایی شامل : 1-چهارگزینه ای 2-صحیح و غلط 3-جای خالی 4-تشریحی :


سوالات گزینه ای
16.مهم ترین کشورصنعتی آسیا چیست ؟
الف)زلپن                                 ب)کره ی جنوبی                                     ج)تایوان

17.درختانی همچون بلوط و سپیدارشرح کدام پوشش گیاهی است ؟
الف)توندرا                              ب)جنگل های پهن برگ                               ج)انبوه گرمسیری

18.قاره ی آفریقا از کجا شروع میشود ؟
الف)سواحل دریای سرخ               ب)دماغه ی امید نیک                                  ج)سواحل دریای مدیترانه

19.شهر مقدس مشترک بین مسلمانان مسیحییان و یهودیان چیست ؟
الف)بیت المقدس                       ب)مکه                                                  ج)مدینه

20.کدام آیین در هند رواجدارد ؟
الف)آیین برهمایی                          ب)آیین بودایی                                                 ج)آیین مغان

سوالات «صحیح»«غلط»               

21.در مشرق وجنوب غربی آسیا تراکم جمعیت زیاد است.      (   )ص          (   )غ
22.کوه های اورال مرزطبیعی بین دوقاره ی آسیا و اروپا است.  (   )ص          (   )غ
23.وسعت قاره ی آفریقا تقریبا 1/3 خشکی های جهان است0(    )ص          (   )غ
24.بیشتر مردم قاره ی آسیااز نژاد سیاه اند.              (   )ص          (   )غ
25.بیشتر مردم کشور های جنوب آفریقا مسلمانند.(    )ص         (   )غ        

******************بقیه سوالات در ادامه مطلب *********************

--------------------------------------نظر یادت نره -----------------------------------------


سوالات نقطه چینی (جا خالی)

26. اقتصادودرآمد آفریقا بیشتر برپایه ی .......و.......قرار دارد.
27.خط استوا دارای آب و هوای ........است.
28.قاره ی آفریقا از نظر جمعیت ........قاره ی جهان به شمار می رود.
29.آفریقا از طریق ........ازاروپا وازطریق........ازآسیا جدا شده است.                      
30. قاره ی آسیا از نظر معا دن و منا بع زیر زمینی به ویژه ......،......و......بسیا ر غنی است.


سوالات تشریحی
1.آسیا از نظر ناهمواری به چند قسمت تقسیم شده است ؟
2.نام سه مجمع الجزایر آتش فشانی در آسیا را بنویسید ؟
3.دلتا چیست و چگونه به وجود می آید وچرا جای مناسبی برای کشاورزی است ؟
4.ویژگی های آب و هوای قاره ای یا بری چگونه است؟
5.چگونگی باد های موسمی را شرح دهید ؟
6.سرزمین های آسیای خشک را نام ببرید ؟
7.اثرات مثبتبادهای موسمی را بازگو کنید ؟
8.پوشش گیاهی توندرا و تایگا را به ترتیب شرح دهید ؟
9.چرادر برخی از نواحی آسیا تراکم جمعیت کم است ؟
10.کشور های پر جمعیت قاره ی آسیا باچه مشکلاتی مواجه اند ؟
11.مردم آسیا ازچه نژادی هستند و دورگه ها چه گونه به وجود  آمده است ؟
12.چرا تعداد شهر های پر جمعیت در آسیا روز به روز افزایش می یابد ؟
13.گسل چیست ؟و رودهای مهم در آفریقا چیست ؟
14.آفریقای سبز را شرح دهید؟
15.در گذشته چه عواملی باعث جلوگیری ازگسترشجمعیت در آفریقا شده است ؟

منبع :http://tohedschool.persianblog.ir/post/5

حسین رستمانی
سلام ؛ حسین رستمانی هستم مدیر و نویسنده این وبلاگ . امیدوارم مطالب مورد استفاده تان قرار گرفته باشد و ما را با نظرات خود دلگرم کنید.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
نظرسنجی‌ها و کدهای اضافی :