درس نیوز
جواب فعالیت ها،جواب تمرین ها،نمونه سوال،شرح آزمایش ،بازی و نرم افزار و امکانات دیگر ...
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین رستمانی - ۱۳٩٢/۱/۱٩

 توجه : هر عکس دریافت فایل مربوط نوشته ی بالایش میباشد - این نمونه سوالات شامل 33 بسته است که در ادامه مطلب قابل مشاهده است - منبع علومز دات کام - با تشکر حسین رستمانی مدیر وبلاگ

نمونه سوال شماره ۱
ریاضی ششم نوبت اول

 

 

نمونه
سوال شماره ۱ علوم ششم نوبت اول

 

 

 

نمونه سوال شماره ۳فارسی
ششم نوبت اول

 

 

نمونه سوال شماره ۱
ریاضی ششم نوبت اول
 

 

 

  

 

نمونه سوال شماره ۲ریاضی
ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۳ریاضی
ششم نوبت اول

 

 

 

   

نمونه سوال شماره ۴ریاضی
ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۵ریاضی
ششم نوبت اول
 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۶ریاضی
ششم نوبت اول

  

 

 

نمونه سوال شماره ۷ریاضی
ششم نوبت اول
 

 

منبع علومز دات کام


 

 

نمونه سوال شماره ۱ علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۲علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۳علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۴علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۵علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۶علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۷علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۸ علوم ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۹علوم
ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۱۰علوم
ششم نوبت اول

 

 

 

نمونه سوال شماره ۱
فارسی ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۲فارسی
ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۳فارسی
ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۴فارسی
ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۵فارسی
ششم نوبت اول

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۶فارسی
ششم نوبت اول

 

 

 

نمونه سوال شماره
۱اجتماعی ششم نوبت اول
 

 

 

نمونه سوال شماره
۲اجتماعی ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۳ اجتماعی ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۴
اجتماعی ششم نوبت اول

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۵
اجتماعی ششم نوبت اول
 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۶
اجتماعی ششم نوبت اول 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۱ هدیه
های آسمانی

 

 

 

 

نمونه سوال شماره ۲ هدیه
های آسمانی

 

 

حسین رستمانی
سلام ؛ حسین رستمانی هستم مدیر و نویسنده این وبلاگ . امیدوارم مطالب مورد استفاده تان قرار گرفته باشد و ما را با نظرات خود دلگرم کنید.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
نظرسنجی‌ها و کدهای اضافی :